Get Adobe Flash player

Doelstellingen en Visie

Visie van de Scholengemeenschap " De Zevenster".
 Gesterkt door samenwerkingsverbanden hebben basisscholen meer draagkracht, middelen en expertise om hun opdracht te vervullen en kunnen ze beter het hoofd bieden aan beheers- en beleidsproblemen.


De vorming van onze scholengemeenschap "De Zevenster" heeft geleid tot het bundelen van krachten met respect voor het pedagogisch project en de cultuur van iedere school afzonderlijk. Het is belangrijk dat iedere school haar eigen identiteit behoudt.


De intentieverklaring met betrekking tot het oprichten van een scholengemeenschap werd door de voorzitters van de Schoolbesturen getekend op 10 mei 2005 om te starten op 1 september 2005, 7 scholen, 6 schoolbesturen, meer dan 2000 kleuters en leerlingen en ongeveer 150 leerkrachten.


Doelstellingen

Administratief

 • Samenwerking tussen secretariaten op vlak van personeels- en leerlingenadministratie

Personeelsbeleid

 • Maken van afspraken wat betreft het aanwerven en het benoemen van personeelsleden.
 • Afspraken rond functioneringsgesprekken

Pedagogisch en didactisch

 • Samenwerking bij de bijscholing van personeel
 • Gezamenlijke pedagogische studiedagen
 • Gezamenlijke bijscholingen
 • Overlegmomenten tussen zorgbegeleiders, ICT-coördinatoren, leerkrachten

Organisatorisch:

 • Aanwending puntenenveloppe voor de scholengemeenschap
 • Aanwending enveloppe voor zorg en ICT
 • Aanwending punten die kunnen samengelegd worden voor beleids- en ondersteunend personeel.
 • Organisatie van korte en langere vervangingen.

Ouderraden

 • Organiseren van informatieavonden.
Home > Doelstellingen